ห้องน้ำแมว (Cat Litter Box)

อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับคนเลี้ยงแมว ช่วยให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง เก็บกลิ่นได้ดี
ถูกสุขลักษณะ มีหลายแบบ หลายสี หลายขนาด ให้เลือกตามความต้องการ

ห้องน้ำแมว Litter Spinner รุ่น Easy (White)

Medium

ปกติ 3,500.-

ลดเหลือ 3,100.-

ห้องน้ำแมว Litter Spinner รุ่น Easy (Gray)

Medium

ปกติ 3,500.-

ลดเหลือ 3,100.-

ห้องน้ำแมว Litter Spinner รุ่น Easy (Tan)

Medium

ปกติ 3,500.-

ลดเหลือ 3,100.-

ห้องน้ำแมว Litter Spinner รุ่น Easy (Black)

Medium

ปกติ 3,500.-

ลดเหลือ 3,100.-

ห้องน้ำแมว Litter Spinner รุ่น Easy (Pink)

Medium

ปกติ 3,500.-

ลดเหลือ 3,100.-

ห้องน้ำแมว Litter Spinner รุ่น Easy (Green)

Medium

ปกติ 3,500.-

ลดเหลือ 3,100.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Cleanstep (White)

Large

ปกติ 2,000.-

ลดเหลือ 2,000.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Cleanstep (Tan)

Large

ปกติ 2,000.-

ลดเหลือ 2,000.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Cleanstep (Silver)

Large

ปกติ 2,000.-

ลดเหลือ 2,000.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Dome (White)

Small

ปกติ 1,600.-

ลดเหลือ 1,300.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Dome (Tan)

Small

ปกติ 1,600.-

ลดเหลือ 1,300.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Dome (Pink)

Small

ปกติ 1,600.-

ลดเหลือ 1,300.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Dome (Blue)

Small

ปกติ 1,600.-

ลดเหลือ 1,300.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Hooded (Gray)

Small

ปกติ 1,980.-

ลดเหลือ 1,980.-

ห้องน้ำแมว Petmate รุ่น Hooded (Blue)

ปกติ 1,980.-

ลดเหลือ 1,980.-

ห้องน้ำแมว Iris รุ่น N-530 (Cream)

ปกติ 1,480.-

ลดเหลือ 1,480.-

ห้องน้ำแมว Scoop Free รุ่น Original

Large

ปกติ 9,500.-

ลดเหลือ 7,000.-

ห้องน้ำแมว Scoop Free รุ่น Ultra

Large

ปกติ 11,500.-

ลดเหลือ 8,500.-

อุปกรณ์เสริม (Accessories)